INA 推力球轴承 4407 上海专业销售商
INA 推力球轴承 4407 在线订单和技术咨询

INA 推力球轴承 4407

产品型号: INA 推力球轴承 4407
INA 推力球轴承 4407
产品品牌: 德国INA原厂生产
产品规格: INA 推力球轴承 4407
产品价格: ******
现货库存: ******
产品材质: 原厂生产决定
发货期限: ******

具体INA 推力球轴承 4407 库存价格和型号参数信息请直接联系我们

INA 推力球轴承 4407, 单向,可拆卸,英制
d 7/8 inch
d 22,225 mm
D 1,938 inch
D 49,23 mm
T 0,75 inch
T 19,05 mm
D1 23,012 mm
D1 0,906 inch
m 0,39 lbs
质量
m 0,177 kg
质量
Ca 5850 lbf
基本额定动载荷,轴向
Ca 26000 N
基本额定动载荷,轴向
C0a 10340 lbf
基本额定静载荷,轴向
C0a 46000 N
基本额定静载荷,轴向
nG 5000 1/min
极限速度

INA 推力球轴承 4407

 • INA 推力球轴承 4413
 • INA 推力圆柱滚子轴承 81108-TV
 • INA 推力球轴承 4125-AW
 • INA 推力球轴承 B24
 • INA 推力球轴承 W1
 • INA 推力圆柱滚子轴承 81210-TV
 • INA 推力圆柱滚子轴承 RTW610
 • INA 推力球轴承 52YM04Z
 • INA 推力圆柱滚子和保持架组件 K81232-M
 • INA 推力圆柱滚子和保持架组件 K81122-TV
 • INA 推力球轴承 D34
 • INA 推力球轴承 GT10